DOKAZ DA SE SVE U ŽIVOTU VRAĆA: Odbacili su bolesnu majku a ovako im se vratilo!

Jedne večeri, upravo prije večere, djevojčica je sjedila na podu igrajući se sa kockama.
– Šta to praviš? – upitao ju je otac ozbiljno.
– Pravim mali sto za tebe i mamu, tako da možete sami da jedete u ćošku kada ja budem velika – odgovorila je.
Otac i majka su zanijemeli i to je izgledalo kao da traje cijelu vječnost. A onda su počeli da plaču. U tom trenutku su postali svjesni onoga što su uradili i tuge koju su prouzrokovali.
Te večeri vratili su staricu na njeno pravo mjesto za velikim stolom i od tog dana ona je uvijek jela sa njima. A kad bi komadić hrane pao na sto ili bi viljuška zalutala na pod, izgledalo je da više niko ne mari za to.

kurir.rs